Za dostop do večine spletnih storitev, ki jih uporabljamo na šoli, potrebujete AAI račun. Pridobite ga ob začetku šolanja s strani učitelja informatike.

Za prijavo na računalnike v računalniških učilnicah uporabljamo standarden način prijave – uporabniško ime in geslo sta enaka.

Za dostop do brezžičnega omrežja Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo AAI računa.

V primeru težav berite spletne strani podpore in pišite na podpora@scng.si.