Spletne učilnice ŠC Nova Gorica se nahajajo na naslovu eucilnica.scng.si. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite na začetku šolanja oziroma dela na šoli.

spletne_ucilnice_prijava

Vstopna stran v spletne učilnice

V spletnih učilnicah je gradivo za predavanja, v spletne učilnice se odda naloge, v spletnih učilnicah so objavljeni datumi predavanj, roki za oddajo nalog, datumi izpitov in zagovorov, rezultati izpitov …